De Geautomatiseerde Periodieke Aangifte: duidelijkheid in de mistDe digitalisering van douanesystemen en -processen binnen de Europese Unie heeft al tot grote veranderingen geleid. Zo heeft het aangiftesysteem Sagitta plaatsgemaakt voor AGS en is het Communautair Douanewetboek vervangen door het Douanewetboek van de Unie. Wat betekenen deze veranderingen voor organisaties die gebruikmaken van de achterafaangifte voor invoer, de entrepotregeling en actieve veredeling via de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte?

Dit blog gaat over de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA). Een specifieke vorm van aangeven waarbij organisaties hun aangifte niet per zending indienen, maar achteraf (na inschrijving in de eigen administratie) en voor meerdere transacties tegelijk. De GPA is een typisch Nederlandse constructie, wat betekent dat het niet binnen de kaders van de Europese harmonisering past. Uit navraag blijkt dan ook dat de GPA in haar huidige vorm per 1 mei 2020 wordt uitgefaseerd. Verder dan een beperkte update van de GPA-specificaties eerder dit jaar, gaat de communicatie omtrent de uitfasering echter niet. Hoe blijven organisaties profiteren van deze vereenvoudigde werkwijze? Hoe bereiden ze hun douaneoplossing tijdig voor op een ontwikkeling die in dichte mist is gehuld?

De nieuwe GPA

Vanuit mijn rol als SAP Global Trade Services (SAP GTS) consultant bij Quinso begeleid ik SAP GTS-projecten rondom de GPA. En voer ik gesprekken met experts binnen het bedrijfsleven en de douane. Ik ben actief bezig de contouren van “de nieuwe GPA” helder te krijgen in de dichte mist. Ik breng u graag op de hoogte van wat ik weet, zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

Waarom de GPA?

Om de verwachte verandering van de GPA uit te leggen, ga ik eerst in op de huidige situatie voor organisaties die de GPA toepassen in combinatie met de entrepotregeling en de regeling voor de inschrijving van de goederen in de eigen administratie. Momenteel maken ongeveer 250 Nederlandse organisaties gebruik van de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte. In totaal zijn zij goed voor miljoenen records. Het gebruik van de GPA biedt gemak, omdat importeurs niet voor elke zending een aparte importaangifte hoeven doen.

Daarnaast is het mogelijk om zendingen van buiten de EU in een particulier douane-entrepot op te slaan, en pas achteraf aangifte te doen voor dat deel van de voorraad dat daadwerkelijk binnen de EU wordt verbruikt. Daarmee maken ze niet alleen een einde aan repeterende administratieve werkzaamheden, maar voorkomen ze ook dat ze invoerrechten betalen over producten die later weer buiten de EU worden gebracht. Een goede GPA-rapportage is daarbij cruciaal; de voorraad in het entrepot moet precies worden vastgelegd, evenals welk deel daarvan in het vrije verkeer wordt gebracht.

Wat gaat er veranderen?

Op basis van de (wets)artikelen die ik heb gelezen en de gesprekken die ik heb gevoerd, zie ik dat de volgende contouren van “de nieuwe GPA” zich vormen:

 

  1. GPA wordt EiDR

Per 1 mei 2020 komt de GPA in de huidige vorm te vervallen. Vanaf dat moment zal de ‘Entry into Declarant’s Records’ (EiDR) uit het Douanewetboek van de Unie ogenschijnlijk de nieuwe wijze worden voor het indienen van invoeraangiften. Voor Nederlandse organisaties die de GPA gebruiken zónder dat zij goederen opslaan in een particulier douane-entrepot (en het dus puur inzetten als administratieve werkwijze voor de invoeraangifte), dekt de EiDR hun bestaande processen prima af. De vraag is echter of dat ook het geval zal zijn voor organisaties die wél een particulier douane-entrepot hebben. Het volgende punt hangt daarmee samen.

  1. Opgave van voorraadverloop middels de GPA vervalt

Een particulier douane-entrepot is een opslagplek van goederen met een bestemming buiten de Unie, al dan niet gescheiden van Unie-goederen. Voor de douane is het belangrijk dat het voorraadverloop goed wordt geregistreerd. Zodat zij eenvoudig kunnen traceren over welk deel van de voorraad organisaties invoerrechten en BTW verschuldigd zijn. In de EiDR is echter geen plaats gereserveerd voor de vastlegging van het voorraadverloop; de nadruk ligt op de aangifte van goederen die in het vrije verkeer worden gebracht.

De gecombineerde aangifte van het voorraadverloop en de aangifte tot plaatsing in het vrije verkeer lijken dus van elkaar te worden gescheiden. Het blijft onduidelijk of de douane nog een separate opgaaf van het voorraadverloop verlangt. Al blijft het voeren van een “deugdelijke administratie” natuurlijk veplicht. Dat houdt vooralsnog in dat organisaties met een particulier douane-entrepot ten minste een systeem moeten handhaven. Of op zoek moeten naar een systeem dat het voorraadverloop op een correcte en volledige manier registreert.

Is de douaneoplossing van SAP klaar voor deze verandering?

Ja. Het is natuurlijk gissen wat de precieze nieuwe manier van periodiek aangeven gaat zijn. Maar over het algemeen beweegt de administratieve douaneoplossing voor import, export, trade compliance en risk management (SAP GTS) continu mee met de veranderende regelgeving. De oplossing is in lijn met de actuele douanewetgeving en het ondersteunt de AGS, GPA en bijzondere regelingen zoals het particulier douane-entrepot, en actieve en passieve verdeling. Het is vanzelfsprekend dat er voor klanten ook een oplossing moet zijn op het moment dat de huidige GPA komt te vervallen.

In 2016 presenteerde SAP samen met HEMA een geïmplementeerde GPA-oplossing en maakte deze oplossing steeds breder toepasbaar. Ook wij hebben daar een rol in. We hebben momenteel een aantal mooie GTS-projecten lopen waarbij we co-innoveren met SAP en de oplossing steeds beter maken.

Wij houden u op de hoogte

Ik werk al zo’n vijftien jaar op het snijvlak van IT en de douanewereld. In die tijd is er één constante geweest: verandering. Dat zit hem zowel aan de douanezijde met AGS en het DWU, als aan de IT-zijde met cloud-oplossingen en steeds intelligentere (ERP-)systemen. Al die veranderingen zetten uw organisatie op scherp. Want binnen een continu bewegend landschap moet uw douaneoplossing continu blijven stroken met uw IT-omgeving én met de douanewetgeving. Het is raadzaam om tijdig met een douane-expert af te stemmen of actie zinvol is of wellicht zelfs vereist.

Bij Quinso volgen we de ontwikkelingen bij de douane op de voet. De komende tijd houd ik u dan ook met blogs op de hoogte als er zich veranderingen voordoen op beide vlakken (IT en douane).

 

Wilt u meer weten en zien? Bekijk de webinar ‘SAP GTS: over het belang van een toekomstbestendige douaneoplossing’ over de oplossingen in SAP Global Trade Services voor de Nederlandse markt.