Er is een vreemde ontwikkeling gaande in de manufacturing-branche. De investeringen in IT-projecten nemen toe, terwijl de verwachtingen én de opbrengsten ervan afnemen. Hoe is dat mogelijk in een tijd waarin technologie geen belemmering meer kan zijn? En belangrijker nog: hoe keren we het tij? Jan Tielemans – managing partner bij Quinso – deelt zijn visie.

 

Producerende bedrijven staan voor een grote uitdaging. Want de markt verandert snel en klanten worden almaar veeleisender. Gelukkig nemen de technologische mogelijkheden met de dag toe, zodat we soepel op al die veranderingen kunnen inspelen. Het klinkt perfect op papier, maar de praktijk laat ons helaas anders zien. Onafhankelijk onderzoek van Panorama wijst uit dat IT-investeringen de afgelopen vier jaar zijn toegenomen, terwijl de opbrengsten afnemen. En ruim 70 procent van de Europese bedrijven verwacht in 2018 nóg meer te investeren in supply chain technologie, terwijl maar liefst 20 procent van die groep geen verbeteringen voorziet op basis van die investering. Zo blijkt uit het onderzoek ‘How do you use supply chain technology?’ van Gartner en Supply Chain Media.

 

Waar gaat het mis?

Het kan om allerlei redenen misgaan, en die redenen zijn over het algemeen te verdelen in drie categorieën. Als eerste: miscommunicatie tussen de externe consultant en de organisatie. Als beide partijen een andere terminologie hanteren, praten ze volledig langs elkaar heen en hebben ze ieder een ander beeld van de toekomstige situatie. Met als gevolg dat er uiteindelijk een oplossing ligt die niet aan de verwachtingen van de organisatie voldoet.

De tweede valkuil is dat organisaties het probleem van gisteren vaak als uitgangspunt hanteren voor de oplossing van morgen. Daardoor verzanden ze vroegtijdig in details en ontstaat er in het beste geval een oplossing die de huidige situatie verbetert en in het slechtste geval een complexe lappendeken met allerlei extra opties voor uitzonderingen. Terwijl een oplossing organisaties juist moet helpen om de toekomst te herdefiniëren.

De laatste valkuil gaat over change management. Dit wordt vaak als aparte tak van sport gezien, waarbij eindgebruikers achteraf trainingen volgen zonder dat ze zich betrokken voelen bij het proces. Organisaties dicteren als het ware de verandering, wat vaak zorgt voor een lage adoptiegraad en onbegrip bij gebruikers.

 

Dat kan anders

Dankzij onze jarenlange ervaring met IT-projecten voor supply chain management, weten we inmiddels wat goed werkt. Op basis daarvan hebben wij een unieke implementatiemethode ontwikkeld, waarbij vroegtijdig inzicht in de nieuwe processen, systemen en organisatie centraal staat. Aan de hand van bewezen Design Thinking-technieken halen we organisaties uit de details en de dagelijkse problematiek. We zoomen uit en kijken naar de grotere uitdagingen waar organisaties voor staan. Vanuit daar schetsen we samen een toekomstige werkelijkheid en creëren we de kaders waar de oplossing aan moet voldoen. Zo komen we tot een gemeenschappelijk referentiekader en hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen. Bij iedereen in het projectteam ontstaat als het ware een speelfilm van de toekomstige situatie.

 

Vervolgens maken we binnen korte tijd een bewegend storyboard van die film. Dat wil zeggen: met behulp van best practices maken we direct een werkende versie van het toekomstige systeemlandschap, waarbij we gebruikmaken van de eigen data van de klant. Organisaties krijgen daardoor een goed beeld van het systeemlandschap en kunnen meteen terugkoppeling geven. Vanuit dat fundament duiken we steeds dieper in de processen en het systeem om meer details aan te brengen. Het landschap groeit ‘live’ mee, en het interne veranderingsproces vindt geleidelijk en organisch plaats. Uiteindelijk ligt er binnen relatief korte tijd een oplossing waar iedereen achter staat, en die organisaties écht helpt om succesvol en vernieuwend te zijn in de nabije toekomst.

 

Het projectteam

Je kunt natuurlijk niet alle medewerkers van een organisatie bij het ontwikkelproces betrekken. Daarom werken we altijd met een projectteam van interne en externe deskundigen, en interne ambassadeurs. De samenstelling van het projectteam is essentieel, want je hebt mensen nodig die buiten bestaande kaders kunnen denken en zich kunnen inleven in de nieuwe situatie. Dat maakt de combinatie tussen intern en extern vaak heel prettig; de specifieke branche- en organisatiekennis komt samen met de proces- en IT-ervaring van externen. Bovendien dragen externe partijen het juk van de huidige situatie niet met zich mee, waardoor zij vaak zorgen voor een open mind en een focus op de toekomstige situatie.

 

Wáár voor je geld

Wij zien dat IT-projecten die deze aanpak doorlopen, wegblijven van de bekende valkuilen. Er ligt binnen korte tijd een oplossing die waardevol is voor gebruikers, die het resultaat biedt dat je vooraf verwacht en jouw organisatie helpt te floreren.

 

Ben je benieuwd hoe een IT-project volgens deze aanpak eraan toegaat? En wat het concreet kan opleveren? Bekijk dan deze klantvideo van Remeha en neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen