Er zijn genoeg revolutionaire voorbeelden van Internet of Things (IoT)-toepassingen in het dagelijks leven. Maar in manufacturing heb ik die voorbeelden zo 1-2-3 niet paraat. En dan ben ik toch in veel fabrieken geweest. Kom ik dan nét in die fabrieken waar ze niet aan IoT doen? Ik deed onderzoek naar IoT in manufacturing en kwam tot een andere conclusie; in onze sector doen we al heel lang aan IoT! In dit blog zal ik dat verder toelichten.

 

Laten we eerst kijken naar de technologische ontwikkelingen in ons dagelijks leven. We worden allemaal meegezogen in de digitale wereld. Computers, laptops en mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken. Sociale media zijn lastig te ontwijken. En er komt een duizelingwekkende hoeveelheid nieuwe tools en applicaties aan. Dagelijks beslissen we – bewust of onbewust – op welk treintje we wel of niet stappen.

 

In manufacturing is dat niet anders. De buzzwords vliegen je om de oren: Industrie 4.0, Smart Industry, Big Data, Predictive Analytics, Internet of Things, Series of One. Al deze termen zijn inmiddels voldoende bekend in onze branche. Toch kijken veel manufacturers – of ze nu in productiemanagement of in manufacturing IT zitten – vooral  belangstellend toe.

 

 

 

Conservatief of ‘duurzaam’?

Waarom loopt manufacturing niet voorop bij het adopteren van nieuwe ontwikkelingen? Manufacturers staan onder consultants, waar ik toe behoor, bekend als conservatief. En dat conservatisme heeft een goede reden, zo heb ik geleerd. In manufacturing, en zeker bij toeleveranciers en private labelproducenten, zit al decennialang een flinke druk op de marges. Dat heeft geleid tot een mentaliteit waarin kritisch gekeken wordt naar uitgaven. Er is een sterk ontwikkeld instinct om te sturen op ‘wáár voor je geld krijgen’. Waar in de dienstverlening een kantoorinrichting gemiddeld 8 jaar meegaat, is dat in manufacturing gemiddeld 20 jaar, zo schat ik in. Dat is pas duurzaam! En is dat niet iets om trots op te zijn?

En als je waar voor je geld wilt, dan zoek je naar lagere risico’s en dus naar bewezen techniek. In de onderstaande tekst zoom ik in op een aantal van de buzzwords, en de toepassing ervan in manufacturing.

 

Big data in manufacturing

Predictive Analytics is een veelbelovende toepassing van big data in manufacturing, want theoretisch gezien kun je in 85 procent van de gevallen een machinestoring voorspellen op basis van trillingen, snelheid, temperatuur en andere fysieke factoren. Toch staat Predictive Analytics In manufacturing nog in de kinderschoenen, vernam ik van de assetmanagers van een grote Nederlandse bierbrouwer en een internationale staalfabrikant. Dat komt vooral doordat er nog veel kennis in ontwikkeling is. Kennis over welke sensoren in welke situatie gebruikt moeten worden. Kennis over het meten en analyseren van machines. Kennis over het toepassen van de wetten van de mechanica en de stromingsleer. Kennis over slijtage. Kort gezegd: big data-consultants missen toegepaste branchekennis.

Deze kennis vergaart de consultant als eerste op plekken waar de ontwikkelingskosten gespreid worden over veel assets. Bijvoorbeeld windmolens, vrachtwagens en liften. Bij relatief kleine aantallen assets komt de businesscase voorlopig nog niet uit.

 

Series of One

Kijken manufacturers echt alleen maar naar de centen? Valt de businesscase voor nieuwe digitale technieken in manufacturing per definitie negatief uit? Nee. Mooie toepassingen van nieuwe technieken in onze branche zijn er namelijk wel degelijk. Series of One is bijvoorbeeld in de autobranche al realiteit. De configuratie die je bij de dealer bestelt, wordt precies zo doorgegeven aan de shopfloor. Inclusief ‘Just in Time-delivery’ van alle klantspecifieke componenten zoals stoelen en zonnedak.

 

Internet of Things in manufacturing

Wat is IoT nu precies? Vrij vertaald zegt onderzoeks- en adviesbureau Gartner dat The Internet of Things gaat over ‘dingen’ die elkaar kunnen vertellen wat ze waarnemen, wat ze doen of wat hun status is. Dat is toch eigenlijk niets nieuws in manufacturing?

Er doet zich iets geks voor. Aan de ene kant wijst onderzoek uit dat de investeringen in IoT in manufacturing groot zijn. De grote softwareleveranciers buitelen over elkaar heen om te zeggen dat ze snoeihard met IoT bezig zijn. Maar aan de andere kant: die revolutionaire voorbeelden van toepassingen ken ik niet. Zou het dan zo zijn dat veel van de ‘ongoing’ investeringen in bewezen techniek tegenwoordig onder de noemer ‘IoT’ geschaard worden? Dat de dingen die we altijd al doen, namelijk nieuwe technieken gedoseerd invoeren, nu ineens een IoT-label krijgen?

 

Geen revolutie, maar evolutie

Als ik google op ‘IoT in manufacturing’, dan kom ik zaken tegen als ‘directe aansturing van robot vanaf tablet’ en ‘real time assetmonitoring’. Leuk, technisch state-of-the-art ook. Maar wat mij betreft zijn het bekende voorbeelden van systemen die geleidelijk innoveren en evolueren. Niet revolutionaire, nieuwe IoT.

Eigenlijk is het logisch dat de ontwikkeling van IoT in manufacturing de weg der geleidelijkheid volgt. Want het gebruik van bewezen methodieken en software-oplossingen, past nu eenmaal in het DNA van manufacturers. Good old SCADA is een mooi voorbeeld van een systeem waarin ‘dingen’ interactie met elkaar hebben. Hoewel SCADA-systemen normaliter niet direct verbonden zijn met externe netwerken. Maar ook de huidige generatie OEE-pakketten verzamelt productie- en verliesinformatie, verrijkt deze met menselijke observaties, en stuurt ze via diverse interfaces de ERP- en reportingwereld in.

 

Conclusie: jullie systemen zijn al IoT!

De manufacturing-branche blijkt dus helemaal niet zo conservatief te zijn, hooguit wat bescheiden. Want waar men tegenwoordig strooit met de term ‘IoT’, is de fabriek eigenlijk al lang een “Network of Things”. Sensoren in allerlei soorten en maten worden al lange tijd breed toegepast, en apparaten die met elkaar communiceren zijn ook niets nieuws. De branche is al meer dan een decennium bezig met een evolutie van die techniek, en niet met een plotselinge, alles veranderende revolutie. Wel zo prettig toch?