planningsoptimalisatie_blogPlanningsoptimalisatie is volwassen geworden. Steeds meer middelgrote bedrijven plukken daar nu de vruchten van. Zij kiezen tegen acceptabele kosten voor oplossingen die gebaseerd zijn op jarenlange optimalisatie-ervaring van de grootste bedrijven ter wereld. In dit blog geef ik een overzicht van de vier belangrijkste aanleidingen voor deze ontwikkelingen. En ik laat zien welk verbeterpotentieel optimalisatie te bieden heeft.

 

Aanleiding 1 – integratie interne processen afgerond of goed op weg

Natuurlijk is de integratie van interne bedrijfsprocessen nooit af. Door veranderingen in de omgeving, in technologie en door bedrijfssamenvoegingen en afsplitsingen zal er altijd aandacht nodig zijn voor de inrichting en afstemming van interne bedrijfsprocessen. De afgelopen decennia lag de focus van veel middelgrote bedrijven op ERP-implementaties. Interne bedrijfsprocessen zijn inmiddels beter op elkaar afgestemd en worden door een gezamenlijke IT-backbone ondersteund. Nu de integratie van de interne bedrijfsprocessen op orde is of nu de juiste richting is ingeslagen, kan de aandacht verlegd worden naar het eerstvolgende gebied met het grootste verbeterpotentieel: optimalisatie van de supply chain planning.

Aanleiding 2 – meer data beschikbaar die ook nog eens vaker wijzigt

Mede als gevolg van het voorgaande en de recente ontwikkelingen op het gebied van IT (zoals mobile), is veel meer data beschikbaar, die bovendien vaker wijzigt. Verder wordt er meer informatie uitgewisseld tussen spelers in de keten. Door deze rivier van voortdurend veranderende informatie wordt het steeds moeilijker om handmatig – zonder ondersteuning van decision support tools – in korte tijd en met acceptabele inspanning een plan op te stellen dat in de buurt komt van een optimaal plan.

Aanleiding 3 – betere ondersteuning van planningspakketten

Inmiddels komen steeds meer informatiesystemen ter ondersteuning van planning in het volwassen stadium door ervaring met optimalisatie. Deze ervaring is veelal opgedaan bij de global players in de afgelopen tien, twintig jaar. Gevolg is dat er nu meer functionaliteit beschikbaar is en bovendien bevatten de pakketten minder fouten. Hierdoor is de directe inzetbaarheid bij middelgrote ondernemingen groter tegen lagere implementatiekosten.

Aanleiding 4 – complexere supply chains

Ook aan de, wat omvang betreft, subtoppers is de aquisitiegolf van een tijd terug niet voorbijgegaan. Hierdoor hebben inmiddels ook de middelgrote bedrijven vaak meerdere productie- en voorraadlocaties in binnen- en buitenland, wat uiteraard gevolgen heeft voor de complexiteit van het planningsproces.

Verbeterpotentieel

Waar valt er op het gebied van planning dan te optimaliseren bij de bedrijven die wat omvang betreft net onder de top vallen?
Als eerste speelt het opstellen van de vraagprognose. Het belang van een accuraat demand plan is evident voor het efficiënt en effectief functioneren van de supply chain. De huidige generatie tools voor demand planning zijn zonder al te veel problemen te integreren met bestaande ERP-systemen en bieden management rapportages (dashboards). Ze kunnen bovendien gebruikmaken van voorgeconfigureerde demand-planningsprocessen die het implementatietraject aanzienlijk verkorten.

Productie en inkoop

Ook bij het opstellen van het middellange productie- en inkoopplan is optimalisatie mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het incalculeren van de beperkte beschikbaarheid van ingangsmaterialen op verschillende (met name lagere) stuklijstniveau’s of de beperkte beschikbaarheid van capaciteiten (gegeven de inzetbaarheid van de capaciteiten voor de verschillende producten). Bedrijven zouden ook meer rekening kunnen gaan houden met de minimale en maximale gewenste of mogelijke voorraadhoogtes (denk aan beschikbare opslagruimte, inhoud van opslagtanks). Ook waar het gaat om productiekosten van de verschillende alternatieve productielocaties en transportschema’s tussen de eigen locaties, is optimalisatie mogelijk.

Distributie

Op het gebied van distributie kan de keuze van het DC voor klantorders geautomatiseerd worden en kan de beschikbaarheid van productiemiddelen automatisch getoetst worden bij gebrek aan voorraad eindproducten. Ook zou je kunnen denken aan beslissingsondersteuning op het gebied van routebepaling van het distributiecentrum naar klanten.

Korte termijn

Voor de korte termijn is ondersteuning relevant op het gebied van personeelsplanning (rekening houdend met de kwalificaties van medewerkers) en het combineren van productieorders ter minimalisatie van het gebruik van de belangrijkste ingangsmaterialen (papier, metaal, etc.). Ook het toewijzen van geproduceerde charges aan opslagtanks en het toekennen van vracht aan transportcapaciteiten is interessant.

Samenvattend

Er is kortom voldoende aanleiding en voldoende verbeterpotentieel voor middelgrote organisaties om aan de slag te gaan met planningsoptimalisatie. De allergrootste bedrijven hebben de afgelopen twee decennia kunnen pionieren. Hoewel de echte maatpakken voor middelgrote organisaties waarschijnlijk boven budget zijn, zijn de huidige confectiepakken van een zeer goede kwaliteit. Dat betekent dat optimalisatie van de planning voor de middelgrote bedrijven binnen bereik komt tegen acceptabele kosten en binnen een afzienbare implementatietijd.

 

Auteur: Pascal Merkx