Contact +31 (0)73 206 22 00|info@quinso.com
//SAP Environment, Health & Safety (EHS)
SAP Environment, Health & Safety (EHS) 2018-04-04T09:40:31+00:00

Op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid neemt de complexiteit van wet- en regelgeving continu toe, zeker als u internationaal opereert. Uw klanten verwachten dat u duurzaam produceert, en u wilt proactief omgaan met veiligheidsrisico’s voor uw werknemers. Quinso helpt organisaties bij het beperken van de risico’s en naleving van wetgeving met een geïntegreerde oplossing binnen uw SAP-systeem.

SAP Product Safety

Reduceer inspanningen om naleving van regel- en wetgeving te waarborgen, zonder verstoring van uw dagelijkse activiteiten en algemene bedrijfsstrategie.

  • Verzekerd van correcte labeling en veilige opslag, verpakking en transport van gevaarlijke stoffen
  • Uitgebreide track&tracing voor gevaarlijke stoffen
  • Kostenreductie van compliancy door het automatiseren van informatie- en documentcreatie
Meer informatie

SAP Dangerous Goods

Het beheer van gevaarlijke stoffen staat centraal: van opslag, vervoer en levering tot het naleven van de voor u geldende regels gedurende het gehele proces en het rapporteren ervan.

  • Managen van relevante (master) data m.b.t. gevaarlijke stoffen
  • Definiëren en implementeren van gevaarlijke stoffen checks in sales en distributie processen
  • Meezenden van gevaarlijke stoffen data in elektronische formulieren voor leveringen en transporten
Meer informatie

SAP Incident/Accident Management

Ondersteuning bij het vastleggen en verwerken van alles wat nodig is om te registreren, variërend van persoonlijk letsel en schade aan eigendommen tot ongevallen en bijna-ongevallen.

  • Toevoegen en bewerken van alle relevante data bij een incident / ongeval
  • Het creëren, verzenden en archiveren van de door de wet voorgeschreven rapporten met behulp van het SAP-systeem
  • Plannen en volgen van industriële hygiëne en veiligheidsmaatregelen zoals onderhoudstaken
Meer informatie

SAP EH&S brochure

Download

Klantreferenties

Cargill
Aspen
HunterDouglas

Contact

sander-van-der-veen-quinso

Sander van der Veen

Business Consultant

+31 (0)73 206 22 00