SAP Environment, Health & Safety (EHS)2019-07-01T13:35:31+02:00

SAP Environment, Health & Safety (EHS)

Op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid neemt de complexiteit van wet- en regelgeving continu toe, zeker als u internationaal opereert. Uw klanten verwachten dat u duurzaam produceert, en u wilt proactief omgaan met veiligheidsrisico’s voor uw werknemers. Quinso helpt organisaties bij het beperken van de risico’s en naleving van wetgeving met een geïntegreerde oplossing binnen uw SAP-systeem.

Reduceer inspanningen om naleving van regel- en wetgeving te waarborgen, zonder verstoring van uw dagelijkse activiteiten en algemene bedrijfsstrategie.

  • Verzekerd van correcte labeling en veilige opslag, verpakking en transport van gevaarlijke stoffen
  • Uitgebreide track&tracing voor gevaarlijke stoffen
  • Kostenreductie van compliancy door het automatiseren van informatie- en documentcreatie
Meer informatie

Het beheer van gevaarlijke stoffen staat centraal: van opslag, vervoer en levering tot het naleven van de voor u geldende regels gedurende het gehele proces en het rapporteren ervan.

  • Managen van relevante (master) data m.b.t. gevaarlijke stoffen
  • Definiëren en implementeren van gevaarlijke stoffen checks in sales en distributie processen
  • Meezenden van gevaarlijke stoffen data in elektronische formulieren voor leveringen en transporten
Meer informatie

Ondersteuning bij het vastleggen en verwerken van alles wat nodig is om te registreren, variërend van persoonlijk letsel en schade aan eigendommen tot ongevallen en bijna-ongevallen.

  • Toevoegen en bewerken van alle relevante data bij een incident / ongeval
  • Het creëren, verzenden en archiveren van de door de wet voorgeschreven rapporten met behulp van het SAP-systeem
  • Plannen en volgen van industriële hygiëne en veiligheidsmaatregelen zoals onderhoudstaken
Meer informatie

SAP Environment, Health & Safety (EHS) blogberichten en nieuws

SAP EH&S brochure

Download

Klantreferenties

[logooos_saved id=”10900″]

Contact

sander-van-der-veen-quinso

Sander van der Veen

Business Consultant

+31 (0)73 206 22 00