26-27 februari 2016 – ’s-Hertogenbosch – Het afgelopen weekend vond de Code4Good Hackathon plaats op het hoofdkantoor van SAP Nederland. In totaal 10 teams gingen aan de slag om binnen 24 uur een werkend prototype te bouwen van een maatschappelijk relevante applicatie op het SAP HANA Cloud Platform. De thema’s veiligheid, zorg en migratie stonden hierbij centraal. Het in-house technology team van Quinso; Quintech ging aan de slag met het thema Veiligheid.

 

Thema ‘Veiligheid’

In samenwerking met Interpolis is de case voor ‘Veiligheid’ opgesteld. Binnen het thema werd de volgende context aangegeven:

 

“Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Het aantal verkeersdoden onder fietsers daalt langzamer dan bij de meeste andere vervoerswijzen en het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers stijgt. Met name onder 12 t/m 17 jarigen en 60+’ers vallen veel fietsslachtoffers.”

 

De volgende uitdaging werd gekoppeld aan de context:

 

“In de context van een verkeersveiliger Nederland, hoe kunnen we de deelname aan het verkeer van kwetsbare verkeersdeelnemers veiliger maken.”

De opdracht

“Zorg er voor dat de kwetsbare verkeersdeelnemer real-time geïnformeerd wordt over gevaarlijke (aankomende) verkeerssituaties op basis van inzichten in beschikbare open data.”

 

Winnende combinatie …

SafeToBike1Het Quintech team heeft een Scrumboard gebruikt om alle facetten in het ontwikkeltraject zo agile mogelijk uit te kunnen voeren. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een het concept Design Thinking. In verband met relatief weinig beschikbare tijd is er goed gekeken naar de business case en de requirements; wat is echt belangrijk en wat willen we minimaal voor elkaar krijgen voor het prototype? Daarnaast zijn goede ideeën ter verrijking van het prototype op een roadmap gezet om het totaalconcept te versterken. Een strakke planning en diversiteit aan disciplines binnen het Quintech team aangevuld met een sterke eindpresentatie bleek de winnende combinatie. Het ontwikkelde prototype draagt de naam SafeToBike. Meer informatie en een demo zijn te vinden op www.safetobike.nl.

 

safetobike - screenshot 2 safetobike-screenshot1

Vervolg …

We staan inmiddels in contact met Interpolis om de mogelijke vervolgstappen van dit winnende prototype te bespreken. We kijken erg uit naar de verdere doorontwikkeling in samenwerking met Interpolis en SAP als co-development partners. Het ultieme doel is uiteraard het verbeteren van de verkeersveiligheid onder kwetsbare groepen, om hierdoor het aantal verkeersdoden en gewonden onder fietsers terug te dringen …

 

Uiteraard zijn we erg trots op onze titel, met deze overwinning onderstrepen we ons SAP key-partnership S/4 HANA & Platform services. We willen SAP en VNSG bedanken voor de uitstekende faciliteiten en professionele organisatie. Tot slot feliciteren we Ciber met de 2e prijs in het thema Zorg en Ordina met de 3e prijs in het thema Migratie.

 

Tijdens het evenement is door het HANA Café NL een podcast opgenomen. Erg leuk om terug te luisteren! Een foto reportage van het Code4Good Hackathon 2016 event is hier terug te vinden.

 

Code4Good Hackathon Impressie 2016