Acorel, Compera Consulting, Luxon, Quinso en Vesta Partners sluiten zich aan …

 

Het verbond van SAP-dienstverleners TopForce Alliance breidt uit met vijf nieuwe bedrijven. Acorel, Compera Consulting, Luxon, Quinso en Vesta Partners hebben zich na Interdobs en The Next View bij de alliantie aangesloten. De komende weken gaan de onderhandelingen met enkele andere potentiële toetreders verder waarna per januari 2013 het initiatief operationeel moet worden.

 

Begin november 2012 is TopForce Alliance opgericht. Het collectief is nagenoeg op sterkte om te kunnen starten. De zeven deelnemende bedrijven brengen gezamenlijk ongeveer 150 SAP-specialisten in en naar verwachting staat de teller eind december op ruim twee honderd eigen mensen. Hiervoor is het initiatief nog in gesprek met vier partijen die de SAP-deelgebieden Testen, Finance, Consolidatie en Solution Manager kunnen gaan invullen.

Onderlinge concurrentie

TopForce Alliance is bezig een compleet SAP-collectief samen te stellen. Eerder traden Interdobs (SAP BI/BO) en The Next View (SAP Mobility/Integratie) al naar buiten als deelnemers. Daar haken nu zowel Acorel (SAP CRM/Mobility) als Compera Consulting (SAP SRM/MM) bij aan. Ook Luxon (SAP HCM), Quinso (SAP ERP/SCM) en Vesta Partners (SAP EAM) doen mee. Met zoveel SAP-dienstverleners in één alliantie doemt de vraag op hoe TopForce Alliance omgaat met onderlinge concurrentie. Volgens managing director Onno Coenen hoeft niemand zich daar zorgen over te maken. ‘Binnen onze eerste ring van deelnemers is er vrijwel geen onderlinge concurrentie, omdat iedereen complementaire competenties inbrengt en gezamenlijk daardoor compleet zijn. Wanneer de eerste ring geen beschikbaarheid heeft, wordt er eerst gekeken naar de tweede ring van aangesloten zzp’ers en pas daarna naar de rest van de markt.’

Zzp’ers

Bij aanvang van de alliantie beschikt TopForce Alliance waarschijnlijk over 250 SAP specialisten. Naast de inbreng van de deelnemende bedrijven hebben ook al vijftig zzp’ers zich gemeld. Dit aantal gaat naar driehonderd uitgebreid worden. Ook het aantal eigen mensen groeit naar verwachting naar dit aantal. Hiervoor denkt TopForce Alliance in de loop van 2013 meer deelnemers te kunnen optekenen.

 

Lees meer: computable