Disclaimer

Leest u onderstaande informatie zorgvuldig. Het raadplegen van deze website betekent dat u automatisch instemt met de hierna vermelde voorwaarden.

E-mail

De informatie verzonden middels een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Quinso, niet toegestaan. Quinso staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Quinso kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Quinso hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden of zijn te downloaden via de website.

Website

Aansprakelijkheid

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website. Echter, er bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Quinso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die op basis van deze website zijn ondernomen, voor schade ten gevolg van het gebruik van deze website of tijdelijke onmogelijkheid deze site te raadplegen. Quinso behoudt zich het recht voor de website te allen tijde te verbeteren of wijzigen.

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht en copyright van de op deze website gepubliceerde informatie berust bij Quinso. Zonder schriftelijke toestemming van Quinso is het verboden enige informatie of gedeelte(n) van de website te reproduceren of distribueren op welke manier dan ook. Tevens is het verboden frames van deze site te gebruiken of op andere sites of een kopie van deze website op andere servers te draaien. Bij gebruikmaking van inhoud van deze website, dient de gebruiker te allen tijde te zorgen voor copyright vermelding of andere vermelde titels op eigendom. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Links

Deze website bevat links naar andere websites. Quinso draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgt, evenals voor de inhoud van deze websites.

Bij vragen over deze disclaimer, kunt u contact opnemen met ons.

Quinso B.V. 
Amerikastraat 3
5232 BE ’s-Hertogenbosch
T. (073) 206 22 00