Privacy verklaring

Quinso B.V. gebruikt verschillende technieken om gegevens te verzamelen en op te slaan. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor een juiste afwikkeling van de door u gevraagde dienstverlening wanneer u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend of wanneer wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn.
Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerkingen

Deze privacy verklaring gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. van de volgende voorkomende situaties:

  • Gegevens bij het aanvragen van onze nieuwsbrief: het betreft uw e-mailadres.
  • Gegevens bij het invullen van ons contactformulier: het betreft uw naam en e-mailadres.

Bij het invullen van de betreffende formulieren vragen wij u door middel van het actief aanvinken van een vakje om uitdrukkelijk toestemming te geven voor de verwerking van de door u opgegeven persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

  • Gegevens van freelancers en werknemers van derden: het betreft uw geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gegevens van werknemers- en/of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven: het betreft uw geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzamelen van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid.
Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd.
Bij uw volgende bezoek aan die website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Op deze website worden ook cookies geplaatst. Een overzicht van deze cookies:

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Met dit product van Google kunnen wij het verkeer naar onze website analyseren. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt.
Via Google Analytics worden rapportages over de website aan ons verstrekt.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.
Het kan ook zijn dat Google derden inschakelt om informatie namens Google te verwerken.
Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Social media knoppen

Op onze website vindt u diverse knoppen die gelinkt zijn aan social media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+.
Dit maakt het mogelijk om content van onze website te delen. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. In de privacyverklaring van deze netwerken kunt u lezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Links naar andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze links hebben wij met zorg geselecteerd. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. In de privacyverklaring van deze websites (indien aanwezig) vindt u meer informatie.

Beveiliging

Quinso B.V. spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Quinso B.V. kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quinso B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar uof een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen hieronder aanvragen. Quinso B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeft u verder nog vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per e-mail aan ons stellen via: info@quinso.com