Quinso Digital Discovery Assessment – samen bepalen we de ideale vliegroute 

Als eenmaal het besluit van het transformeren naar S/4HANA Cloud is genomen, willen veel organisaties snel starten. Ze zien de overgang als een IT-­project, maken de IT-­afdeling verantwoordelijk en wachten af tot ze het signaal krijgen dat het nieuwe systeem live is, zodat iedereen ermee kan gaan werken en de voordelen direct geplukt kunnen worden. Was het maar zo makkelijk.

Voor het slagen van de implementatie is het van essentieel belang om goed nagedacht te hebben over de implementatieroute. Wat zijn de resultaten die je verwacht te realiseren door de implementatie van S/4HANA Cloud? Hoe ga je de implementatie inrichten? Welke processen van de 850 best practices zijn voor jouw organisatie relevant? Kortom: neem de tijd om samen met je medewerkers een antwoord op deze en andere vragen te formuleren voordat je start met de implementatie.

Je kent vast wel de gevleugelde uitspraak ‘alleen ga je sneller en samen ga je verder’. Dat geldt ook voor de implementatie van S/4HANA Cloud. Voor een overstap heb je een S/4HANA Cloud expert nodig. En bij voorkeur een expert die ook kennis heeft van jouw branche en de taal spreekt van zowel IT als Business. Redenen: daardoor wordt het meer een maatwerkadvies, het schakelt makkelijker en zorgt voor meer onderling begrip.

Daarom heeft Quinso het DDA ontwikkeld, Paul legt je uit wat we doen:

In 3 stappen van inzicht naar advies

Het Quinso Digital Discovery Assessment (DDA) dat we hebben ontwikkeld om de juiste implementatieroute voor S/4HANA Cloud te ontdekken, bestaat uit drie stappen. Drie stappen die samen met jou doorlopen worden.

Het is goed je te realiseren dat dit de meest uitgebreide versie is van het QDDA. Voor elke organisatie zal een keuze gemaakt worden uit al deze onderdelen, passend bij de vraag en situatie van de klant. In het geval van de keuze voor SAP S/4HANA Cloud zonder dat je nu gebruik maakt van voorganger SAP ECC, zal de implementatie in alle gevallen volgens een Fit-to-Standard methodiek verlopen.

Stap 1 – inzicht krijgen en geven 

De eerste stap start met inzicht verkrijgen in de strategie en doelen van een organisatie. En aansluitend ook het helder krijgen van de pijnpunten in het realiseren van die doelen. Het is belangrijk om te weten welke kant jullie op willen bewegen met de organisatie en wat jullie remt of wat barrières zijn in de ontwikkeling, om daarna een advies te kunnen geven waarmee de gewenste doelen gerealiseerd worden. Als dit helder is, dan geven wij je een inkijkje in de S/4HANA Cloud en wat het voor jouw organisatie kan betekenen.

Stap 2 – analyseren 

De tweede stap bestaat uit een aantal analyses waarin we met behulp van verschillende door SAP en onszelf ontwikkelde tools en methodes, komen tot een advies wat voor jouw organisatie de beste route is om over te gaan naar SAP S/4HANA. Belangrijk onderdeel hierin zijn de Fit-to-Standard workshops, als onderdeel van de Business Proces Analyse. Fit-to-Standard workshops zijn ontworpen om jou en je team te helpen begrijpen hoe de standaardprocessen van SAP S/4HANA Cloud passen bij de specifieke behoeften van je bedrijf.

Tijdens deze workshop:

  • Bekijk je de standaard: je gaat diep in op de standaard bedrijfsprocessen die SAP S/4HANA Cloud biedt. Dit geeft je een duidelijk beeld van de functionaliteiten en mogelijkheden 
  • Vergelijk je deze met je eigen processen: je legt je huidige bedrijfsprocessen naast de standaard SAP-processen om overeenkomsten en verschillen te identificeren. En te bepalen welke standaardprocessen van de 850 best practices op jouw organisatie van toepassing zijn. 
  • Identificeer je aanpassingen: waar nodig, worden aanpassingen geïdentificeerd die nodig zijn om je bedrijfsprocessen beter aan te laten sluiten op de standaard in S/4HANA Cloud. Het doel is om maatwerk zoveel mogelijk te vermijden en te leunen op de best practices die SAP biedt. 

Het doel van de Fit-to-Standard workshops is om de implementatie van SAP S/4HANA Cloud zo effectief mogelijk te maken, door te streven naar een maximale afstemming met de standaardprocessen.

Stap 3 – adviseren 

In de derde stap ontvang je op basis van de gesprekken en analyses een advies voor de juiste implementatieroute. Je ontvangt een implementatieplan dat aangeeft hoe je van je huidige processen overgaat naar de gestandaardiseerde processen van SAP S/4HANA Cloud. En ook wat het je oplevert om over te gaan. Wat quick wins zijn en high potentials. En welke vorm van Cloud bij jouw organisatie past: Private of Public. Voor MKB Nederland is de kans zeer groot dat dit Public zal zijn. Ook krijg je een advies welke training en ondersteuning je team nodig heeft om de overgang naar de nieuwe processen soepel te laten verlopen.

Kortom, met het doorlopen van het Quinso Digital Discovery Assessment en het rapport wat daaruit voortkomt, ben je als organisatie klaar voor een snelle en soepele implementatie van S/4HANA.  

Paul Kölzer

Paul Kölzer

Senior Sales Executive

Wil jij je organisatie ook laten vliegen?

Neem contact op met Paul Kölzer. Hij gaat graag met je in gesprek om je op weg te helpen!