Bostik digitaliseert haar productieproces met Quinso 

Bostik

Voor een organisatie met ambities en een toenemende vraag van een internationale klantenkring, is het van essentieel belang om voor te lopen met het volledig automatiseren van je productievloer. Bostik, producent van kitten en lijmen voor de bouw- & constructiemarkt als voor de industrie, beseft zich dat als geen ander.

Bostik Europe wilde haar productieproces verder optimaliseren, maar door de diverse MES oplossingen die op de werkvloer gebruikt werden, was dat onmogelijk. Men wilde met één systeem alle productieprocessen ondersteunen. Zowel met directe machinekoppelingen als Operator Dashboards. QMES zal het Bostikteam ondersteunen om nog beter hun klanten te bedienen. Om dit te realiseren zorgden zij samen met Quinso voor een volledig geautomatiseerd productieproces door de implementatie van QMES.

Transparantie in het productieproces is essentieel

Bostik is een wereldwijd toonaangevende lijm- en afdichtingsspecialist in de bouw, industrie en consumentenmarkt. Al meer dan een eeuw ontwikkelen we innovatieve lijmen en kitten die slimmer zijn en beter inspelen op de krachten die we in ons dagelijks leven tegenkomen. Van de wieg tot het graf en van thuis tot op kantoor; de slimme lijmen van Bostik vindt u overal.

Ruud Hopmans, Operations directeur Benelux bij Bostik: ‘Het huidige MES-systeem was verouderd en bestond uit 5-6 systemen wat we wilden vervangen door één geïntegreerd systeem met SAP ERP. Om die reden gingen wij op zoek naar een nieuw systeem.

In het selectieproces vormden twee belangrijke criteria het uitgangspunt. De oplossing moest snel te implementeren zijn (geïntegreerd met SAP) voor zowel de operator als de koppelingen met de PLC’s. En het moest alle andere MES systemen kunnen vervangen.

Op advies van Quinso koos Bostik voor QMES (op basis van het SAP MII platform) QMES realiseert een directe connectie tussen machines op de shop floor en het SAP ERP systeem. Bovendien maakt het real time rapporteren mogelijk. QMES is door Quinso op basis van hun ervaring en kennis speciaal voor de Process-en Discrete Industry ontwikkeld.

Het feit dat QMES een goede verbinding creëert tussen shop en top floor en ook optimaal aansluit op het huidige SAP ECC, ervaarde Bostik als extra een extra argument om het SAP MII platform verder uit te breiden met QMES.

Implementatie vanuit partnerschap 

Mark Visser: ‘Vanaf het begin voelde het contact met Quinso gelijkwaardig en vertrouwd. Bostik en Quinso hebben een vergelijkbare hands-on cultuur en Quinso is merkbaar voortdurend op zoek naar de beste oplossing voor Bostik en maakt dit ook waar’.

Jurgen de Jong, Projectmanager QMES van Quinso: ‘Het meest bijzondere van dit project is dat Bostik Industrie 4.0 ademt. We hebben dit project als partners opgepakt en uitgevoerd

De implementatie van QMES startte in de fabriek in Oosterhout, in een later stadium volgt Giessen. Momenteel kijkt met vanuit de groep naar de toepasbaarheid als standaard oplossing voor de shopfloor. Voor een snelle en soepele implementatie werd er één toegewijd team met mensen van Bostik en Quinso geformeerd. Een team dat zich volledig focuste op de implementatie. Bostik richtte zich vooral op het verandermanagement en de PLC programmering. Quinso maakte het implementatieplan, was verantwoordelijk voor de begeleiding van het gehele proces en de installatie en het in werking stellen van de software, met daarbij de integratie naar SAP ECC.

Het project begon met het uitbreiden van SAP Manufacturing Integration and Intelligence (MII) ten behoeve van QMES. In workshops werden daarna de specifieke eisen, bepaald. Wat hebben we nu en wat zouden we in de ideale toekomstige situatie willen hebben. Prioriteiten werden gesteld via de MoSCoW-methode. Dat is een wijze van prioriteren die vaak wordt toegepast in de software engineering.

De eisen aan het resultaat van een project worden daarmee ingedeeld naar: ‘Must haves’, ‘Should haves’, ‘Could haves’ en ‘Won’t haves’. Op basis van deze eisen en prioriteiten begon het ontwikkelproces. Dit gebeurde aan de hand van de SCRUM-methodiek. In korte sprints werd er werkende software opgeleverd die direct getest, geëvalueerd en aangepast kon worden. Dit beperkte het risico dat gebruikers pas aan het einde van het project het resultaat konden zien en uitproberen en dat het niet ontwikkeld zou worden volgens hun wensen.

Mark Visser, Plantmanager Bostik Oosterhout: ‘Zonder stilleggen van de fabriek hebben we QMES geïmplementeerd zonder dat de operators er iets van hebben gemerkt. Ook dat we een dergelijk groot project binnen tijd en budget hebben afgerond is noemenswaardig

De toegevoegde waarde van Quinso zit hem vooral in het bedenken hoe het resultaat zo groot mogelijk kan worden, vanuit de specifieke Bostik situatie.

In 9 maanden klaar met een compleet papierloze shopfloor

Met het in gebruik nemen van QMES is Bostik klaar voor de volgende stap zodat zij in de toekomst succesvol kunnen blijven en kunnen voldoen aan de wensen en behoeften van hun internationale klantenkring

Mark Visser, Plantmanager Bostik Oosterhout: ‘Dit succes is vooral te danken aan het wederzijdse vertrouwen tussen Bostik en Quinso. Gezamenlijk is het ons gelukt om in een 9 maanden deze mooie implementatie te realiseren!’

Oplossingen uit dit artikel

Manufacturing Integration & Intelligence

MII is een verbinding tussen de machines op jouw werkvloer en de operationele (ERP-)systemen binnen jouw organisatie.
,

Quinso Manufacturing Execution System (Cloud)

Intelligenter en slimmer maken van productiefaciliteiten met het oog op kostenbesparing, efficiency, flexibiliteit en kwaliteitsverbetering.