< Terug naar overzicht

7 factoren voor een soepele implementatie van software voor transparantie in het productieproces

CoreDux

Transparantie in het productieproces, van helder plannen tot het voorkomen van storingen en direct bijsturen als nodig. Productieleiders die snel en makkelijk inzicht hebben in het proces. Productiemedewerkers die overzicht hebben in hun werkzaamheden en hun resultaat. Belangrijke redenen voor het verandergerichte CoreDux om voor de zomer op advies van Quinso te kiezen voor Quinso Manufacturing Execution System (Cloud). Een software oplossing die Quinso speciaal voor de maakindustrie ontwikkelde. In slechts 3 maanden is CoreDux hiermee naar een gemoderniseerd shop floor management systeem gegaan. Nu is CoreDux klaar voor de geplande groei en kan in de toekomst succesvol blijven voldoen aan de wensen en behoeften van hun internationale klantenkring.

Benieuwd naar de factoren die een essentiële bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van deze snelle en nagenoeg vlekkeloze implementatie? In dit blog delen Rens Konings en Karin Lokers van CoreDux en Wouter Vervoort van Quinso, hun ervaring in de vorm van 7 succesfactoren.

1. Draagvlak

Op de eerste plaats staat draagvlak. Ons advies: zorg voor draagvlak binnen alle lagen van de organisatie. Directie, management en gebruikers. Binnen CoreDux was elke laag ervan overtuigd dat de nieuwe software van grote toegevoegde waarde zou zijn. Een implementatie zoals QMES, maar ook vergelijkbare software, vraagt veel van je organisatie en je mensen. Als je met elkaar de schouders eronder zet, dan lukt het ook.

2. Focus

Formeer één toegewijd team met mensen uit de eigen organisatie én de implementatiepartner. Mensen vanuit de eigen organisatie moeten voldoende tijd krijgen om mee te denken en doen in de implementatie. Minimaal afgeleid worden door de dagelijkse gang van zaken, en zich volledig kunnen focussen op het project.

Binnen CoreDux was er een toegewijd team. De uitgangssituatie was dus ideaal. De praktijk bleek echter weerbarstiger dan we vooraf dachten. Het blijft lastig om te focussen op de toekomst, terwijl het huidige proces ook aandacht vraagt. Als er meer focus geweest was op de nieuwe situatie, hadden een deel van de vragen en verstoringen na de go live voorkomen kunnen worden.

3. Heldere stappen in het implementatieproces

  • Een derde succesfactor voor de soepele implementatie was een heldere aanpak met concrete stappen die doorlopen moesten worden. Quinso maakte het plan en was verantwoordelijk voor de begeleiding. De implementatie verliep volgens deze stappen:
  • Het project startte met de installatie van SAP Manufacturing Integration and Intelligence (MII) met SAP Analytics Cloud (SAC).
  • In workshops werden daarna de specifieke eisen, requirements, bepaald. Wat hebben we nu en wat zouden we in de ideale toekomstige situatie willen hebben.
  • Prioriteiten werden gesteld via de MoSCoW-methode.
    Dat is een wijze van prioriteiten die vaak toegepast wordt in de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden daarmee ingedeeld naar: Must haves, Should haves, Could haves en Won’t haves. Meer informatie over deze methodiek vind je hier.
  • Op basis van de eisen en prioriteiten begonnen we te ontwikkelen. Dit gebeurde via de SCRUM-methode. In korte sprints werd er werkende software opgeleverd die direct getest, geëvalueerd en aangepast kon worden. Dit beperkte het risico dat gebruikers pas aan het einde van het project het resultaat kunnen zien en uitproberen en het niet ontwikkeld is volgens hun wensen. Ook een voordeel was dat continu inzicht was in de voortgang.
  • Na de implementatie van alle eisen in het softwaresysteem, werd er uitgebreid getest totdat het systeem volkomen stabiel werkte. De acceptatietest met gebruikers rondde de testfase af en ISM kon LIVE!

4. Weet wat je wil

Vanaf het begin weten wat je wil, zorgt ervoor dat je met elkaar de juiste keuzes maakt. Besteed voldoende tijd aan de eisen die je aan de software stelt. Dit start al bij het doorgronden van de demo van de software. Kijk wat de mogelijkheden zijn en in hoeverre die passen bij de huidige en, als het kan, zelfs al bij de gewenste situatie. De ervaring is dat bijna alles kan. ISM kan heel flexibel opgebouwd worden. Ook in de rapportage is veel maatwerk mogelijk, die kansen heeft CoreDux dan ook ten volle benut.

Als je je eisen helder hebt, kun je ook de juiste keuzes maken wat je prioriteiten zijn en waar je concessies in wilt doen.

5. Master data op orde

Een hele voor de hand liggende, maar daarom zeker niet minder belangrijk. ‘Rubbish in is rubbish out’, dus zorg dat je je master data op orde hebt voordat je deze in het nieuwe systeem invoert. CoreDux startte met het updaten van de master data al voor de start van het implementatietraject, zodat ze bij de overgang naar het nieuwe systeem direct de juiste data ter beschikking hadden.

6. Vertrouwen in elkaar

Misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor succes: vertrouwen in elkaar. Vertrouwen tussen de organisatie en de implementatiepartner. Het succes van deze implementatie is vooral te danken aan het wederzijdse vertrouwen tussen CoreDux en Quinso. Samen hadden we hetzelfde doel, zijn we gegaan voor een implementatie en go live in deze korte tijd en samen is het gelukt.

7. Neem de tijd

Vanuit CoreDux zijn we er blij mee dat we met de begeleiding van Quinso het in 3 maanden hebben gehaald en zouden het morgen weer doen. Echter, als je de hiervoor genoemde punten niet positief kunt beantwoorden, voorkom een teleurstelling en probeer het vooral niet in 3 maanden te doen. Neem de tijd die past bij jouw organisatie en het tempo dat de organisatie aan kan.

Livegang CoreDux

Haal ook het maximale uit je productieproces

In de afgelopen 2 jaar heeft Quinso ook bij andere klanten, zoals Supertape, midocean en Oerlikon een soepele implementatie van de QMES oplossing binnen 3 maanden gerealiseerd.

Sta jij voor een vergelijkbare uitdaging als deze organisaties? Wil jij ook méér halen uit je productieproces? Wil jij de inefficiëntie eruit halen en ben je je aan het oriënteren op welke software voor jullie het meest geschikt is? Ook kijkend naar hoe jullie productieproces er nu uit en wat het voor de organisatie en de mensen betekent? Tijdens de interactieve digitale sessie die wij hierover organiseerden op woensdag 10 februari gingen zowel organisaties die dit traject al doorlopen hebben als experts vanuit de implementatie en techniek hierop in. Bekijk hier de sessie terug. 

Of ben je overtuigd en heb je concreet interesse in QMES? Bekijk dan hier de film die gaat over QMES. QMES is een door Quinso specifiek voor de maakindustrie ontwikkelde SAP Qualified Partner Package solution. Voor een vast bedrag per maand per gebruiker en een implementatietijd van 14-16 weken maak je al gebruik van deze geïntegreerde end-to-end shop floor oplossing gebaseerd op SAP MII. Deze oplossing realiseert een directe connectie tussen machines op de shop floor en je operationele SAP ERP systeem. Embedded SAP Analytics Cloud (SAC) maakt real time reporting mogelijk.

Wil je weten wat QMES specifiek voor jouw organisatie kan betekenen. Neem dan rechtstreeks contact op met Wouter via 0623731994 of wouter.vervoort@quinso.com. Hij vertelt je er graag meer over.

Karin Lokers, Senior SAP Consultant bij CoreDux.

Karin is specialist op het gebied van shopfloor control en MES integratie. En ook van product cost controlling, quality management, EH&S, warehouse management en productieplanning. Karin heeft ruime ervaring in het verbeteren van logistieke processen én het aanpassen van SAP systemen.

Rens Konings, Manager Business Process Innovation bij CoreDux

Rens heeft 13 jaar allround bedrijfsproceservaring in de detailhandel en maakindustrie. Zo heeft hij ruime kennis opgebouwd van alle aspecten van bedrijfsmanagement en van ERP-systemen en -processen.

Wouter Vervoort, Senior SAP Consultant bij Quinso

Wouter heeft een sterke focus op bedrijfsverbetering. Zijn kracht ligt in het coördineren van (verander)processen, hierbij rekening houdend met planning, details, efficiëntie, kostenbeheersing en het bieden van een structurele oplossing.

Deel:

Oplossingen uit dit artikel

,

Quinso Manufacturing Execution System (Cloud)

Intelligenter en slimmer maken van productiefaciliteiten met het oog op kostenbesparing, efficiency, flexibiliteit en kwaliteitsverbetering.

Gerelateerd