Duurzaamheid

Klanten en medewerkers verwachten transparantie over het duurzaamheidsbeleid en je moet voldoen aan steeds strengere wettelijke controles.

Verduurzamen is geen trend, maar een noodzaak. Duurzaamheid wordt door bedrijven en overheden steeds vaker gezien als een ‘topprioriteit’. Het raakt verweven met tal van afdelingen in elke organisatie. Bedrijven die een standpunt innemen om het milieu te beschermen en tegelijkertijd handelen om de economische groei in stand te houden en sociale vooruitgang te verzekeren, zullen de vruchten plukken en naar de top van hun markten stijgen.

Er zijn talloze factoren die bedrijven ertoe aanzetten te investeren in duurzaamheid:

  • De EU is bezig met het opzetten van een volledig nieuw regelgevend kader voor een duurzame economie als onderdeel van de ‘Green Deal’ en het EU-actieplan voor duurzame financiering.
  • Aangezien bedrijven moeten gaan betalen voor hun uitstoot, zal dit nauw opgevolgd moeten worden.
  • Nieuwe zakelijke kansen creëren door nieuwe bedrijfsmodellen, productontwerpen, enz.
  • Beleggers, werknemers en klanten dringen er bij bedrijven op aan duurzaamheidsdoelen te stellen en transparantie te verwachten door middel van duurzaamheidsverslaglegging.

Aan de slag met verduurzamen?

Om te verduurzamen moeten organisaties verschillende gegevens vastleggen, analyseren en berekenen en deze regelmatig rapporteren aan de juridische autoriteiten. Hiervoor zijn inzicht in processen en kostenefficiëntie essentieel. Wil jij als organisatie ook aan de slag? Begin dan met het inbedden van duurzaamheid in de primaire bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld door te digitaliseren, waardoor papier overbodig wordt, en zoveel mogelijk duurzame energie en materialen te gebruiken. Verzamel daarnaast data die je helpen om sneller betere beslissingen te maken en complexe handelingen foutloos uit te voeren.

Duurzame en efficiënte bedrijfsprocessen met Quinso

We leggen de lat hoog voor efficiënte bedrijfsprocessen. Maar het optimaliseren en standaardiseren van processen zorgt niet alleen voor meer efficiëntie, het levert ook een grote bijdrage aan duurzaamheidsdoelen. Dit helpt je om relevant te blijven en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Dankzij onze jarenlange ervaring zien we snel hoe jouw organisatie duurzaamheid kan integreren in je bedrijfsstrategie, hoe je hier vervolgens groei mee stimuleert en welke rol technologie hierin speelt. Ook leveren wij EHS-applicaties, onder de naam SAP Environment, Health & Safety Management. Hiermee kun je proactief voldoen aan de eisen die gesteld worden op het gebied van EHS en het eigen duurzaamheidsbeleid beter uitvoeren.

Ebook

Waarom duurzaamheid in de manufacturing meer is dan alleen compliance

In dit e-book wordt onderzocht hoe duurzaamheid en de circulaire economie een kernonderdeel beginnen te vormen en hoe dit het hele scala aan productieprioriteiten, processen en -activiteiten beïnvloedt. Er wordt bekeken hoe fabrikanten de kansen het beste kunnen benutten en de uitdagingen die dit met zich meebrengt het hoofd kunnen bieden.

  • De belangrijkste drijfveren voor duurzaamheid
  • Te nemen stappen bij het aanpakken van de uitdagingen en kansen van duurzame productie
  • Hoe Quinso waarde toevoegt aan duurzaam produceren
groener én tegelijkertijd efficiënte supply chain

Visiedocument

Hoe draagt automatisering bij aan duurzame doelstellingen?

Supply chains moeten duurzamer. Aangejaagd door wet- en regelgeving, ondernemersvisie of simpelweg de noodzaak tot meer efficiency. Veel industriële – en groothandelsbedrijven herkennen dit. Klanten eisen duurzamere productie en transport, de overheid stuurt op een circulaire economie.

Quinso heeft een visiedocument opgesteld. Daarin komen 7 experts uit het bedrijfsleven aan het woord over hun supply chain uitdagingen en oplossingen. Download het visiedocument voor meer inzichten op dit onderwerp.

Infographic

Op weg naar duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen: de visie van middelgrote ondernemingen

Uit een recent wereldwijd onderzoek van SAP Insights blijkt dat de meeste bedrijven ten minste enkele stappen zetten in de richting van meer milieuduurzaamheid, en dat hoe meer ze dat doel nastreven, hoe concurrerender en winstgevender ze verwachten te zijn. Meer dan een derde van de middelgrote bedrijven is van mening dat milieukwesties nu al of binnen vijf jaar van financieel belang zijn voor hun bedrijfsresultaten.

Bas Tiggelman

Senior Sales Executive

Meer informatie