CoreDux gaat naar een volledig transparant productieproces

Transparantie in het productieproces, van helder plannen tot het voorkomen van storingen en direct bijsturen als nodig. Productieleiders die snel en makkelijk inzicht hebben in het proces. Productiemedewerkers die overzicht hebben in hun werkzaamheden en hun resultaat. Belangrijke redenen voor het verandergerichte CoreDux om te kiezen voor Quinso Manufacturing Execution System (QMES). Lees hier hoe zij in 3 maanden overgestapt zijn naar een modern shop floor systeem met realtime rapportages.

Voor een sterk groeiende organisatie met ambities en een toenemende vraag in maatwerk door een internationale klantenkring, is het van essentieel belang om voor te lopen op die verandering. CoreDux, ontwerper en producent van lay-out systemen voor gas en vloeistoftransport, beseft zich dat als geen ander.

Met vestigingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, namen zij hun productieprocessen onder de loep. En constateerden dat er winst te behalen viel in het beter aansluiten op de wensen van het productieteam en het beter bedienen van hun klanten. Om dit te realiseren zorgden zij samen met Quinso voor een volledig transparant productieproces door de implementatie van Quinso Manufacturing Execution System (QMES).

Transparantie in het productieproces is essentieel

CoreDux is een all-in-one Original Design Manfacturer (ODM) en System Integrator voor gas- en vloeistoftransportsystemen. Met behulp van betrouwbare en flexibele oplossingen maakt CoreDux het mogelijk om geavanceerde machines, voor elke toepassing en in elke branche, aan te sluiten. Dit doen zij door op maat gemaakte duurzame slangen en slagadersystemen te ontwerpen en te produceren.

Rens Konings, Manager Business Process Innovation bij CoreDux: ‘Het huidige MES-systeem was verouderd en sloot niet meer goed aan op onze verandergerichte manier van werken. Om die reden gingen wij op zoek naar een nieuw systeem. Een systeem dat de productieleiders en -medewerkers ondersteunt in resultaatgericht en prettig werken. Dat ervoor zorgt dat ze overzicht houden en ze weten of ze de gewenste resultaten behalen. Eén systeem dat betrouwbare data levert, zodat medewerkers de kans krijgen om bij te sturen en zij een overzichtelijk dashboard hebben om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren’.

Gemoderniseerd shop floor management systeem

In het selectieproces vormden twee belangrijke criteria het uitgangspunt. De oplossing moest snel te implementeren zijn. En het moest kunnen voldoen aan specifieke wensen vanuit CoreDux. Op advies van Quinso koos CoreDux voor Quinso Manufacturing Execution System (QMES). QMES is een geïntegreerde end-to-end shop floor oplossing gebaseerd op SAP MII. Deze oplossing realiseert een directe connectie tussen machines op de shop floor en het operationele SAP ERP systeem. Bovendien maakt het real time rapporteren mogelijk. QMES is door Quinso op basis van hun ervaring en kennis speciaal voor de maakindustrie ontwikkeld.

Het feit dat QMES een goede verbinding creëert tussen shop en top floor en ook optimaal aansluit op het huidige SAP ECC, ervaarde CoreDux als extra argumenten om te kiezen voor deze software.

Implementatie vanuit partnerschap

Rens Konings: ‘Vanaf het begin voelde het contact met Quinso gelijkwaardig en vertrouwd. CoreDux en Quinso hebben een vergelijkbare hands-on cultuur en Quinso is merkbaar voortdurend op zoek naar de beste oplossing voor CoreDux en maakt dit ook waar’.

De implementatie van QMES startte in de fabriek in Nederland, in een later stadium volgde Frankrijk.

Voor een snelle en soepele implementatie werd er één toegewijd team met mensen van CoreDux en Quinso geformeerd. Een team dat zich volledig focuste op de implementatie. CoreDux richtte zich vooral op het verandermanagement. Op het meenemen van betrokkenen en gebruikers in de ontwikkeling en het in gebruik nemen van het systeem, en in de verandering in werken als gevolg van dit nieuwe systeem. Quinso maakte het implementatieplan, was verantwoordelijk voor de begeleiding van het gehele proces en uiteraard de installatie en het in werking stellen van de software, met daarbij de integratie naar SAP ECC.

Manufacturing Integration and Intelligence

Het project begon met de installatie van SAP Manufacturing Integration and Intelligence (MII). In workshops werden daarna de specifieke eisen, requirements, bepaald. Wat hebben we nu en wat zouden we in de ideale toekomstige situatie willen hebben. Prioriteiten werden gesteld via de MoSCoW-methode. Dat is een wijze van prioriteren die vaak wordt toegepast in de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden daarmee ingedeeld naar: Must haves, Should haves, Could haves en Won’t haves.

Op basis van deze eisen en prioriteiten begon het ontwikkelproces. Dit gebeurde aan de hand van de SCRUM-methodiek. In korte sprints werd er werkende software opgeleverd die direct getest, geëvalueerd en aangepast kon worden. Dit beperkte het risico dat gebruikers pas aan het einde van het project het resultaat konden zien en uitproberen. En dat het niet ontwikkeld zou worden volgens hun wensen. Ook maakte deze werkwijze het mogelijk om continu inzicht te hebben in de voortgang.

Na de implementatie van alle eisen in het softwaresysteem, werd er uitgebreid getest totdat het systeem volkomen stabiel werkte. De acceptatietest met gebruikers rondde de testfase af en ISM kon live!

Karin Lokers, Senior SAP Consultant: ‘In korte tijd zijn er heel veel functionaliteiten opgeleverd die het systeem voor CoreDux een stuk gebruiksvriendelijker maakten. De toegevoegde waarde van Quinso zit hem vooral in het samen bedenken, vanuit de specifieke situatie van CoreDux, hoe het resultaat zo groot mogelijk kan worden’.

Meer lezen over de factoren die een essentiële bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van deze snelle en nagenoeg vlekkeloze implementatie? Lees dan deze blog die wij samen met CoreDux hierover schreven.

In 3 maanden klaar voor de geplande groei

Met het in gebruik nemen van QMES is CoreDux klaar voor de geplande groei, waardoor zij in de toekomst succesvol kunnen blijven voldoen aan de wensen en behoeften van hun internationale klantenkring. In slechts 3 maanden is CoreDux naar een volledig nieuw en modern shop floor management systeem overgestapt.

Rens Konings, Manager Business Process Innovation bij CoreDux: ‘Dit succes is vooral te danken aan het wederzijdse vertrouwen tussen CoreDux en Quinso. Gezamenlijk is het ons gelukt om in een korte tijd deze mooie implementatie te realiseren!’

Haal ook het maximale uit je productieproces

Sta jij voor een vergelijkbare uitdaging als CoreDux? Wil jij ook méér halen uit je productieproces? Wil jij de inefficiëntie eruit halen? En ben je je aan het oriënteren op welke software voor jullie het meest geschikt is? Ook kijkend naar hoe jullie productieproces er nu uit en wat het voor de organisatie en de mensen betekent? Lees de blog 7 factoren voor een soepele implementatie van software voor transparantie in het productieproces. Of bekijk de digitale interactieve sessie ‘Haal het maximale uit je productieproces’ terug. Waarin Rens Konings vertelt over het project dat CoreDux met Quinso heeft doorlopen: ‘Van beslissing naar oplossing’. Meer weten over Integrated Smart Manufacturing? Bekijk dan de QMES pagina.

Oplossingen uit dit artikel

,

Quinso Manufacturing Execution System (Cloud)

Intelligenter en slimmer maken van productiefaciliteiten met het oog op kostenbesparing, efficiency, flexibiliteit en kwaliteitsverbetering.

Manufacturing Integration & Intelligence

MII is een verbinding tussen de machines op jouw werkvloer en de operationele (ERP-)systemen binnen jouw organisatie.