< Terug naar overzicht

Duurzaamheid in de productiesector kan niet zonder effectieve technologie

De titel van een Forbes-artikel uit mei 2022 vat de status van duurzaamheid in de productiesector kernachtig samen: “Sustainability In The Manufacturing Industry Is A Work In Process.” Deze titel heeft een dubbele betekenis. De duurzame reis die de (proces)industrie doormaakt is in volle gang. Tot nu toe was duurzaamheid voor industriële bedrijven vooral gericht op naleving van regels en milieunormen en het aantonen daarvan. Netjes laten zien dat je voldoet.

Duurzaamheid-in-de-productiesector

Duurzaamheid als bedrijfseconomische noodzaak

Maar ‘voldoen’ is niet meer genoeg, want dat is ver verwijderd van het duurzaamheidsideaal als onderdeel van de circulaire economie. Zoveel mogelijk hergebruiken, recyclen en alleen nieuw produceren als er geen haalbaar alternatief is. En wat dat betreft is er nog een lange weg te gaan. Waarbij voorlopig fabrikanten redelijkerwijs aanvoeren dat er flink tegenwind is van druk op de toeleveringsketen tot wereldwijde sociaal-economische onrust en herstel na COVID.

Toch raakt duurzaamheid zodanig verweven met bestaande belangrijke bedrijfsfactoren zoals kostenbeheer en klantengedrag, dat het niet langer meer gaat over idealisme of het goede doen, maar simpelweg om bedrijfseconomische noodzaak. 

Kostenefficiëntie, sterke klantenrelaties en effectieve betrokkenheid van werknemers en belanghebbenden zijn steeds meer verweven met duurzaamheid.  

Ons E-book gaat in op de drijvende krachten achter duurzaamheid in de productiesector, de uitdagingen en kansen die zij bieden en hoe zij kunnen worden beheerd.

Waarom is effectieve inzet van technologie de sleutel tot duurzame productie?

Duurzaamheid in de productie moet worden ingebed in de kernprocessen. Omdat deze processen in toenemende mate afhankelijk zijn van technologie voor uitvoering, beheer en rapportage, speelt technologie een essentiële rol.     

Een effectieve inzet van technologie om duurzamer te produceren, is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste, gewoon gezond verstand dankzij het inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de technologie en de data die je eruit kan en wil halen.

Het begint met de data

Moderne productie-IT-systemen bieden een rijke verzameling real-time gegevens en rapporten die het uitgangspunt vormen voor het inbouwen van duurzaamheid in de productie. 

De SAP Sustainability Control Tower brengt een reeks belangrijke duurzaamheidsgegevens samen op één platform, terwijl je er waardevolle inzichten uithaalt door gegevens rechtstreeks uit ERP-platforms en andere productiesystemen te evalueren. 

Welke gegevensbronnen je ook gebruikt, het is belangrijk om een zo volledig mogelijke set informatie te verzamelen, de context ervan te begrijpen en er praktische intelligentie op toe te passen. Zodra een zinvolle reeks basisgegevens is vastgesteld, kun je deze inzetten om realistische duurzaamheidsdoelstellingen te bepalen, acties te plannen, de vooruitgang te volgen en bij te sturen.

Duurzame winst is zakelijke winst

De meeste op technologie gebaseerde duurzaamheidsinitiatieven leveren tastbare bedrijfsvoordelen op. Veel toepassingen van technologie om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren, verhogen tenslotte ook de duurzaamheid. Het is dus belangrijk om de zakelijke voordelen van de inzet van technologie ter verbetering van de duurzaamheid in kaart te brengen en omgekeerd.

Het gebruik van technologie om bijvoorbeeld een papierloos magazijn mogelijk te maken, is zo’n algemeen erkend wenselijk bedrijfsresultaat. Papierloos werken levert aanzienlijke voordelen op als het gaat om kostenefficiency, flexibiliteit én milieuvoordelen. Ook innovaties als Internet of things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI) en additive manufacturing, dragen bij aan het verlagen van de bedrijfskosten en stroomlijnen de processen en kun je dus vanuit een duurzaamheidsperspectief bekijken. Of het nu gaat om het verlagen van de energierekening door middel van op het IoT gebaseerde intelligente gebouwen, of het verkorten van toeleveringsketens en het verminderen van verspilling met Additive Manufacturing, er is altijd een duurzaamheidsvoordeel.

Hoe Quinso waarde levert aan duurzaamheid in de productiesector

Wij zijn een consultancybureau gespecialiseerd in SAP software oplossingen voor de industrie en groothandel. Onze dienstverlening reikt van business consulting tot implementatie. Als lid van de ORBIS familie bieden wij de volledige suite van SAP oplossingen.

Gesteund door onze uitgebreide SAP-expertise helpen wij organisaties technologie te gebruiken om efficiënte en duurzame bedrijfsprocessen te realiseren die nu en in de toekomst het verschil maken. Voor meer informatie over hoe Quinso en technologie je kunt ondersteunen op je duurzaamheidsreis, bezoek ons op https://www.quinso.com/duurzaamheid of download ons Ebook.

Deel:

Gerelateerd